Nackaföretag skapar självständigt liv

Utsett till Årets Nackaföretag 2018 samt tilldelats en mängd andra utmärkelser för sin verksamhet har Jan Norling och hans team på Youth & Care i Fisksätra arbetat enträget sedan 2001, med ledorden ”Hjärta, Kvalité och Utveckling”. Detta för att lösa problem och utmaningar för ungdomar och vuxna med olika svårigheter i livet.

TEXT OCH FOTO: CAROLINE TÖNNIES

FÖR ATT FÅ EN FUNGERANDE tillvaro i livet är komponenter som en kärleksfull och förstående omgivning, ett tryggt boende, en fungerande sysselsättning samt en meningsfull fritid essentiella. Nackabaserade företaget Youth & Care ger därför stöd och service till ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar eller hemförhål-landen som av olika anledningar saknar dessa grundläggande komponenter.
– Ja, Youth & Care är numera ett team på 60 personer med arbete fördelade inom våra olika verksamheter där alla har en hög kompetens, från ”golvet” och uppåt, och vi arbetar med och utifrån individen i fokus. Jag startade på egen hand och har nu ett bra team omkring mig som utvecklas gemensamt framåt, berättar Jan Norling, grundare och vd på Youth & Care, när vi ses i deras lokaler på Fisksätravägen i Saltsjöbaden.

UTGÅNGSPUNKTEN ÄR ATT ge utsatta en möjlighet att leva ett självständigt liv. Att skapa goda förutsättningar för individer som är i behov av stöd och hjälp.

FÖRETAGET HAR EGNA lägenheter som unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt lindrig utvecklingsstörning enligt LSS, lagen om särskilt stöd, kan bo i samt även service för vissa funktionsnedsatta. Även ensamkommande ungdomar har haft möjlighet till att få boende och trygghet här. Något Jan Norling ser som oerhört viktigt.
– De ensamkommande ungdomarna är knappast några svaga personer, det krävs mycket mod och styrka för att orka göra de resor som de måste klara innan de når ända hit, säger Jan och fortsätter:

– Jag växte själv upp i Saltsjöbaden under lite stökiga förhållanden med en alkoholiserad pappa och jag flyttade där-för med mamma och bror till Fisksätra 1977. Eftersom min pappa var frånvarande saknade jag tidigt en manlig förebild men började i tonåren jobba på min mors gymanläggning och fick där ett grundläggande intresse för idrott och träning.

 Något han menar varit en nyckel och orsak till att hans vägval i livet haft en positiv utveckling.
– Jag ville bli gymnastiklärare och fick i stället en manlig förebild i min gympa-lärare på högstadiet. Jag gillade verkligen att han alltid rakryggat stod upp för både sig själv och det han trodde på.

TIDIGT TOG HAN UPPDRAG av kommunen som kontaktperson, vikarierade som gymnastiklärare på Fisksätraskolan och arbetade som fritidsfältare.
– Jag insåg att det nästan alltid var ungdomarnas hemförhållanden som var problemens kärna, så jag startade eget företag och fick på prov en utslussningslägenhet av Stena Fastigheter. Ett år senare hade killarna som bott där klarat av att komma in både på gymnasiet samt tilldelats stipendier. Därefter har samarbetet med Stena Fastigheter rullat på och idag har vi cirka 60 lägenheter hos dem.

Det är svårt att vara förälder men också att vara tonåring?
– Min reflektion är att från mellanstadiet och uppåt blir många föräldrar allt mindre engagerade i sina barns utveckling, de släpper i ansvar. Det borde ställas högre krav på oss föräldrar, framförallt är det vi vuxna som ska ta mer ansvar och umgås mer med våra barn och tonåringar.

NÅGOT HAN TROR HELT säkert skulle leda till tryggare individer, färre skjutningar och drogproblem.
– Varje förälder borde rannsaka sig själv och ställa sig frågor som; hur många föräldramöten har jag gått på den senaste terminen? Vilket engagemang har jag visat min tonåring?
Det viktigaste är alltid att sätta barnens bästa och deras rättigheter främst. Att visa engagemang och intresse på ett sätt som skapar tillit och förtroende.

DET KAN MÅNGA GÅNGER vara svårt för Youth & Care att arbeta långsiktigt med tanke på alla bestämmelser som ständigt ändras. En önskan är därför en större flexibilitet och tydligare handlingskraft inom byråkratin.
– Mindre stuprörstänk skulle skapa bättre förutsättningar för dem vi arbetar för, menar Jan och fortsätter:
– Det är många gånger svårt att få till möten för att hjälpa de behövande just på grund av byråkratin i dagsläget, särskilt nu i Covid-19 tider när inga handläggare kommer ut till oss.

HAN TYCKER ÄNDÅ att Nacka är en bra kommun att verka i.
– Ja, vi har bra möten med kommun, tjänstemän och politiker. Vi har utvecklats från ett arbete med kontaktmannaskap med unga vuxna, till det vi är idag. Verksamheten, med min fantastiska personal, har breddats utifrån de behov vi sett hos personer vi mött och utifrån socialtjänstens önskemål. En grundläggande tanke har hela tiden varit att hjälpa och se hela människan, avrundar Jan Norling.

YOUTH & CARE UTVECKLING GENOM ÅREN

2001 – Startar Youth & Care
2002 – Första lägenheten
2004 – Första ”längan”10 st lägenheter
2008 – Startar Braxens service-boende 11 lägenheter/platser
2009 – Börjar hjälpa kommunen med ensamkommande.
2011 – Beautiful Minds (daglig verksamhet) Startar sköndal stödboende. Startar J.N Group. 2012 – Startar Beautiful Apart-ments (lägenhetshotell)

2014 – Delar upp fem bolag. Jag blir ensam ägare av Beautiful Minds, J.N Group och Braxens Serviceboende.
2015 – Flyttar till nya lokaler
(Kellerman Huset) Startar HvB hem för ensamkommande. Blir Gasellföretag
2016 – Blir gasellföretag igen 2017 – Blir gasellföretag
2018 – Blir gasellföretag, Årets företag i Nacka. Superföretag i Sverige. Får utmärkelsen Miljövän-ligt företag.
2019 – Startar Återbruket. Blir mästargasell.