Källenfors vill förändra och påverka

Tjugo år i näringslivet har satt sina spår och påverkar nu det strukturella politiska arbetet på Lidingö. Målet för Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande sedan 2018, är att förändra och göra Lidingö till Sveriges mest välskötta kommun. Många olika viljor till trots.

TEXT: CAROLINE TÖNNIES | FOTO: GUSTAV KAISER

KANSKE ÄR DET UPPVÄXTEN i Askrike, nära hav och natur, som gör att Daniel Källenfors när en dröm om att en dag segla ut över Östersjön, in i tomheten, utan att direkt kunna urskilja gränserna mellan himmel och hav. Han behöver bara lära sig att segla lite bättre först samt köpa en segelbåt istället för den motorbåt familjen nu semestrar i på lediga stunder. Han är aktiv men ändå lite chill och i naturen på land tar han ibland några joggingrundor vid Långängens gård.

– När jag var barn sprang jag Lilla Lidingöloppet och nu springer jag mina fem kilometer vid Långängen – om vädret är bra. Alla är så vältränade här på Lidingö så jag försöker hålla lite tempo jag med, säger Daniel och ler.

Vi ses i början av september vid det naturnära Café Vattenverket och även om hav och natur alltid lockar är det ändå i politiken Daniel Källenfors vill vara som mest aktiv just nu. Det allra första intresset väcktes på hem-maplan där familjen ofta diskuterade samhällsfrågor. Far och farfar arbetade på AGA, den sistnämnde som svarvare i verkstaden och pappan senare som ekonomichef och controller.
 Under gymnasietiden på Gångsätra, numera Christinaskolan, åkte Daniel över till USA för studier och upptäckte där en helt annan form av samhällsstyrning än den i Sverige.

– USA var och är naturligtvis en betydligt större och rikare nation men där var också förtroendet för den enskilda individen avsevärt större – the pursuit of  happiness – var vägledande, minns Daniel.
 Hemma i Sverige igen gick han med i moderata ungdomsförbundet, studerade ekonomi vid Stockholms universitet, tog sin magisterexamen och började arbeta inom industri och näringsliv i stället för i politiken.

– Det var en spännande och utvecklande tid med de internationella områden jag arbetade inom. Östeuropa var på den tiden något av en jungfrulig mark i och med att de precis växlat över till marknadsekonomi.
Det ständiga arbetet med internationella kunder – han arbetade även på den asiatiska marknaden som förste europé på finansavdelningen på det kinesiska före-taget Huawei – gjorde att han aldrig riktigt kände lusten att lämna Lidingö för arbete utomlands.

– Nej, jag fick det internationella arbetet med mig ändå och Lidingö har alltid känts som en bra boplats för mig och min familj.
När Daniels två barn kommit upp i tonåren återvände tankarna till det han hela tiden sett som en hobby men som han nu gärna ville engagera sig i mer aktivt.  För tre år sedan konkretiserades därför den politiska vägen.

– Jag tänkte att det är en gång i livet jag har den här chansen att göra något för Lidingö och dess utveckling, en möjlighet att föra en, som jag anser, bra politik.
 Han vill göra förändringar till det bättre och även om det här på Lidingö finns en stark identitet och samman-hållning, ser Daniel vikten av att medverka i exempelvis nattvandringar, både som förälder och politiker.
– Jag upplever att Lidingöstad och invånarna tar sitt samhällsansvar för att skapa en trygg och bra miljö men att stat och regering ofta kunde agera mer kraftfullt för att exempelvis stoppa de ökade ungdomsrån vi alla ser eskalerar, säger han och fortsätter:
– Här på Lidingö finns ändå ramen av att bo på en skärgårdsö, vilket i sig kan skapa en större trygghet rent allmänt om man jämför med andra områden. Att ha en bred yrkeserfarenhet och flexibilitet ser han som en tillgång.
– Jag arbetar gärna inom politiken och tror det är viktigt att öka rörligheten mellan politiken och näringslivet – den erfarenheten är en angelägen del att ha med sig in i politiken – det ökar förståelsen för samhället som helhet. Att vara arbetande styrelseordförande i Lidingö kommun liknar Daniel vid att ansvara för 300 olika verksamhetsgrenar med en ofta djupt oenig styrelse.

– Jag var ödmjuk inför de många nya frågeställningarna där problemen tenderar att falla uppåt. Arbetet inom politiken är mer operativt än jag väntat mig men här kan jag bidra till utveckling i en positiv anda med allt det jag har med mig från näringslivet. Och i 95% av frågorna och fallen är vi faktiskt alla eniga även om förtroendet för individen och ansvarstagandet varierar partierna emellan.

DET SOM VERKLIGEN gör det hela personligt och engagerande är den intellektuella utmaningen med just olika viljor och ständigt nya frågeställningar.
– Nya problem att lösa, den komplexiteten är värdefull och roande för mig. Det känns meningsfullt att jobba inom politiken och framåt på rätt sätt. Känslan av att skapa ett fungerande samhälle – med mål och tydlig inriktning till att bli landets mest välskötta kommun – där vi ständigt försöker hitta bra styrmodeller för att nå de målen är en drivkraft, menar Daniel.
 Kvalitén, anser han, ska bestå i att tydliggöra för förvaltningen och invånarna vad väljarna röstade för att få och utifrån det implementera målen.

– Lidingöborna röstade för låg skatt, hög kvalité och en grön ö. Skolbetygen går nu upp samtidigt som tjänstemännen i kommunen, enligt enkätsvar, trivs allt bättre på sin arbetsplats – trots skattesänkningar sedan senaste valet. Något jag ser som en frihetsrevolution för Lidingö-borna, tjänstemän och politiker ska finnas och verka för Lidingöborna, inte tvärtom.

Och om populism tycker han absolut inte.
– Om man alltid som parti tycker detsamma som insändaren i lokaltidningen är man populistisk och jag tycker det är viktigare att i stället fokusera på vad som är kvalité och värdefullt för alla på Lidingö på lång sikt. Man måste prioritera och våga välja bort.
 Han ser på sig själv som en vanlig Lidingöbo av medel-klass och har, som så många andra, strävat på med karriär och familjeliv.
– Jag tror mig veta och förstå hur Lidingöborna har det. Inom politiken vill jag därför kunna påverka, förändra och göra skillnad, avslutar Daniel Källenfors.

Daniel Källenfors

FAMILJ: Gift och en pojke som är 16 och flicka som är 19.

BOR:
Käppala

YRKE:
Kommunalråd
(Tjänstledig banktjänsteman).

DRÖM:
Segla över atlanten.

INTRESSEN:
Historia och åka båt i skärgården.