En visuell världsomseglare

I 40 år har journalisten, fotografen och Nackabon Peter Hanneberg engagerat sig i miljöfrågor, bland annat med WWF och Naturvårdsverket. I maj utsågs han, av Naturvårdsverket, till Årets naturfotograf, och i sitt nya praktverk ”Öar – världshavens unika utposter” förmedlar han i bild och text ett decennium av resor till 50 av världens mest fascinerande öar - från Svalbard till Påskön.

ÖAR HAR ALLTID haft en stark dragningskraft på mig. Deras historia, natur, kultur, skönhet och särdrag
är ofta omvälvande. Särskilt spännande är hur isolerade öar utvecklar egna, unika arter, det fenomen
som Darwin kallade ”survival of the fittest”.

Många av de här platserna är väldigt ensliga.Är du aldrig rädd?
– Jo, jag var nära en dykolycka på Seychellerna, men lyckades nå ytan i sista sekunden. På Salomonöarna hamnade jag mitt i en våldsam orkan och i Afrika var det vid ett tillfälle nervöst när lejon strök runt
mitt lilla fjälltält på natten. Då kände jag mig liten.

Du är uppvuxen i Tornedalen, nära Torneälven. När utbyggnaden av älvarna var aktuell på 1980- och 90-talen gick du i bräschen för motståndarna.
– Kraftbolag och sossar ville bygga ut Råneälven för vattenkraft, som skulle ge många arbetstillfällen. Jag lyckades snoka fram en hemlig konsultrapport som visade på mycket negativa effekter och när jag konfronterade politikerna med uppgifterna tog det hus i helsicke och debatten vände. När jag efteråt skulle intervjua dåvarande miljö- och energiministern Birgitta Dahl, vars plan på utbyggnad jag just hade saboterat, sa hon surt att jag hade ställt mig på fel sida och visade ut mig från regeringskansliet efter
bara fyra, fem frågor. Det var lite roligt och gjorde mig stolt som journalist.

FIJI, STILLA HAVET. Beqa är en av Fijis 330 paradisöar. Förr gjorde Fijis fruktade kannibalism att fartygen seglade förbi.

Din yrkesbana började dock inte bland toppolitiker, utan på bergstoppar?
– Haha, ja det kan man säga. Som 19-åring flyttade jag till Stockholm och fick jobb på det som numera är Lantmäteriet. De hade fått nya precisionsinstrument och höll på att mäta hela landet från olika kullar och
berg. Jag besteg många hundra bergstoppar och där grundlades nog mitt intresse för natur och upptäcktsresor.

Som miljö-, vetenskaps- och resejournalist under fyra decennier har du en gedigen kunskap inom dessa områden. Vilka är de viktigaste frågorna idag?– Befolkningsexplosionen och fattigdomen skrämmer mig mest. De gör det svårt att komma till rätta med växande miljöproblem som luft- och havsföroreningar och utarmningen av jordens biologiska mångfald.
Den här onda spiralen i kombination med politikernas oförmåga gör mig pessimistisk om framtiden för vår arma planet.

NYA GUINEA, STILLA HAVET. Asmat, “trädens folk”, snidar fram sina avlidna ur trädstammar som en hjälp in i andarnas rike.

Lever du själv hållbart?
– Jag försöker, men är långt ifrån perfekt. Jag jobbar hemifrån och slipper dagliga transporter, källsorterar allt avfall, lever hyfsat energisnålt och älskar tåg om inte flyg är nödvändigt. Jag försöker engagera
andra genom att skriva om miljö, och som personligt invald i WWF:s Förtroenderåd. Rådet leds av vår miljöengagerade kung Carl XVI Gustaf.

Naturvårdsverkets prestigefyllda fotopris ”Årets naturfotograf” delas ut för 29:e gången och i maj tilldelades utmärkelsen dig. En stor ära?
– Priset delas ut för att stimulera media och bildskapande kring natur- och miljövårdsfrågor och jag är naturligtvis mycket stolt över utnämningen. I min värld kan de här frågorna inte ges nog uppmärksamhet.

PETER HANNEBERG

BOR: Skuru.
FAMILJ: Sonen Cedrics familj
med barnbarnen Nils
 och Axel i Sörmland.
Flickvännen Sandy i Sydney, Australien.
”Vi träffades på en
expedition med National Geographic
mellan Fiji och Tahiti.”
GÖR:
Journalist, författare,
fotograf, biolog.

Världens mest isolerade, befolkade ögrupp. 280 människor delar på endast åtta släktnamn och lever 243 mil från närmaste bebodda grannö. Ön Nightingale är fristad för hotade atlantpingviner, sjölejon, albatrosser och miljoner liror. Nackakonstnären Roland Svensson hjälpte Tristanborna och äras med ett enkelt museum på ön
KLIPPHOPPARPINGVIN. TRISTAN DA CUNHA, SYDATLANTEN.

BOKEN. Peter Hannebergs bok Öar är
den största och mest heltäckande fotoboken
om världens öar som någonsin har
skapats i Sverige. Peter har under tio års tid
rest till 50 av jordens allra mest fascinerande
öar. Här finns storheter som Grönland och
Borneo men framför allt har han rest till
mindre öar som exempelvis Lofoten, Påskön,
Fiji och Mnemba Island. Även två svenska
öar finns med i boken, Gotska Sandön i
Östersjön och Haparanda Sandskär längst
uppe i Bottenviken, bägge nationalparker.
Boken ges ut på Bokförlaget Max Ström.

TEXT: MIA BORNBERGER | FOTO: PETER HANNEBERG