”CHRISTIAN SIKTAR MOT TOPPEN”

Ett möte gav en tanke som ledde till en idé och som sedan utvecklades till både ett företag och en helt ny livsstil. Storholmen Träd är det lilla företaget som tar sig an de stora träden.

ALLTING BÖRJADE EN DAG på Storholmen för lite drygt fem år sedan. Christian Åberg satt och funderade på hur han skulle kunna skapa sig ett arbete som både var intressant utvecklande och till största delen utomhus. Efter många år inom den Svenska besöksnäringen kände han att det var dags för förändring, dags för att skapa något eget. Som boende på Storholmen så ska här kanske tilläggas att Storholmen ibland har den fördelen att fungera som en thinktank för problemlösning. Här lever man nära varandra, umgås mycket och hjälps ofta åt för att förverkliga olika projekt som ibland är privata men lika ofta kommer många Stockholmsbor till nytta.

Gnistan till det hela startade då en granne behövde hjälp med ett problem. Problemet rörde ett stort träd som behövde fällas och ge plats för ett nytt hus. Christian hade kort innan detta av en händelse strålat samman med Gunnar ett befäl från tiden för sin militärtjänstgöring.
 Båda ville satsa på något nytt och som inte till merparten bestod av stillasittande skrivbordsarbete utan som innehöll såväl fysisk aktivitet som ett grundläggande ekologiskt tänk.
 Grannens trädfällning förlöpte väl, visst var det ett tungt jobb men fördelarna med att få arbeta ute i naturen vägde betydligt tyngre och ett frö till det som idag är Storholmen Träd var sått.

AMBITIONEN HAR FRÅN början varit att ut-veckla receptet för hög livskvalitet genom att jobba med goda människor, utomhus och fysiskt med spännande uppdrag. Gunnar med sin bakgrund som insatschef för Svenska specialförband tar med sig en stor dos av säkerhetstänkande och klättringskunnande och Christian bidrar med idéer om hur de kan optimera upplevelsen för sina kunder, ett väl utfört uppdrag handlar ofta om så mycket mer än att såga ner ett träd. Från ett grannträd är det idag ett året-runt företag som vårdar och fäller träd i alla väder. Efterfrågan klättrar stadigt uppåt för varje år vilket också har bidragit till en stigande omsättning. För att kunna leverera en allt bredare tjänst så har Chris-tian och

Gunnar idag knutit ett antal duktiga specialister till sig. Något som inte bara innebär en bredare produktportfölj utan som också i högsta grad höjer kvalitén och gör jobbet roligare.
 Fokus ligger på att jobba så mycket lokalt det bara går för att kunna lägga mer tid på att ta ner träd och vårda träd och mindre på transporter. Målsättningen är att försöka maximera planetnyttan trots att de är i trädfällarbranschen. Går det att beskära istället för ta ner, kan man plantera nya träd och hur bidrar man till att på bästa sätt bevara den ekologiska balansen. Ett bra sätt är tex att flisa ris så att det kan återanvändas antingen av kunden eller tas vidare till våra golfanläggningar och ridklubbar att bara lämna det på tippen är en sista utväg.

Här blir stockar till plank eller ved för att värma under vintern, målsättningen är att ta vara på så mycket som möjligt. En stor del av arbetet genomförs med elektriska maskiner men när så inte är möjligt så är det Aspen bensin som gäller, att tänka på helheten är viktigt, annars är det lätt att de små detaljerna förtar mycket av det som man vill åstadkomma.

NÄR TRÄDSTAMMEN inte får falla på marken kan detta snitt användas.

FÖRSLAG PÅ JUSTERINGAR För att alltid kunna lämna en utförlig offert över kostnaden att fälla träd så arbetar man efter fasta priser utifrån en femgradig skala där man tar hänsyn till hur lätt eller svårt det är att fälla trädet, här påverkar faktorer som om trädet kan fällas fritt, om det måste fällas i delar och om trädet är friskt eller ruttet. Allt för att på ett enkelt sätt ge kunden en kostnadskalkyl.

En stor tall som lutar över ett växthus och behöver tas ner i sektioner blir så-ledes dyrare att ta ner än motsvarande tall som kan fällas från marken. Sen  tillkommer ofta arbetet att ta hand om det som kommer ner.

Fem snabba till Christian:

1. Vilka är de vanligast förekommande uppdragen?
– Oftast hjälper vi privatpersoner och bostadsföreningar med planerade trädfäll-ningar och beskärningar i Norrort. Just nu är det väldigt mycket döda björkar som gick i torkan 2018 som tyvärr måste ner.
Men vi får även en hel del udda upp-drag där vi vi räddar katter, drönare som inte vill komma ner och andra ofta spännande uppdrag på hög höjd.
 
2. Har du haft något spektakulärt jobb som du kan berätta om?

– Vi hade en stor ek på 10 ton som skulle ner i Täby. Under eken fanns en nyplanterad italiensk köksträdgård som inte fick röras. Det tog två dagar och krävdes hjälp av en kranbil för de sista stam-delarna. Vi fick i ärlighetens namn avsluta med sax och finbeskära en kattmynta som fått en liten kvist över sig.

3. Vad tycker du att man ska begära från en trädfällare/arborist?
– Tydlig skriftlig offert
– Ansvarsförsäkring
– Motorsågskörkort som motsvarar svårig-hetsgraden på arbetet. Enklare jobb AB. Avancerad trädfällning C.
– Bevis på genomgången utbildning/certifikat för arbete i träd om det är relevant.
– Sen är referenser alltid bra att ha.

4. Vad är det bästa med ditt jobb?
Vi får vara ute och jobba fysiskt med spännande nya utmaningar varje dag och träffa massor med glada kunder. Ett bra recept att må bra, berättar Christian.
 
5. Vilken är er målsättning framöver?
– Vårt mål är i första hand att fortsätta må bra och ha kul på jobbet inte nödvändigt-vis att bli större. Sen finns det väldigt mycket mer vi kan lära oss och bli bättre på. Böcker, utbildningar och Youtube i all ära men snabbast och trevligaste sättet att bli bättre är att samarbeta med andra trädfällarkollegor och dela erfarenhet.

2 VIKTIGA REGLER
1. Alltid avbryta arbetet och ta en paus när det uppstår fara. 2. Aldrig tacka nej till fika, om det bjuds.

TEXT: MICHAEL STENEMUHR | FOTO: STORHOLMEN TRÄD