17.02.17

Vässa ditt CV

Vässa ditt CV

Nytt nätverk med kontakter världen över, nya perspektiv och ett ökat självförtroende. Att satsa på en språkutbildning i en internationell miljö ger mer än bara utökade språkkunskaper.

En språkkurs i ett annat land ger en mognad och världsvana som inte går att få hemifrån. En del ungdomar, som har ett sabbatsår från sina studier, väljer att vässa sina språkkunskaper utomlands och gör att de kommer tillbaka med värdefulla kunskaper och ett stärkt självförtroende. Högre studier, kurslitteratur och föreläsningar är ofta på engelska och att ta en Cambridgeexamen underlättar studierna och vässar ditt CV.

Arbetsgivare och universitet värdesätter de språkliga och personliga färdigheter som en utlandsvistelse ger. Framförallt ger en språkresa ökad kunskap, nya kontakter och nya perspektiv att se på livet. mellan 18 och 28 år är en stor del av företagets verksamhet som även arrangerar språkresor för 12–17-åringar och för vuxna som vill vässa sina språkkunskaper i en ny miljö.

– Ett program utformas utefter dina personliga behov, vad som är viktigt för dig, säger Jakob Kruuse af Verchou, Regional Manager på ESL.

ESL  Språkutbildning Utomlands är en av världens ledande språkförmedlare. Företagets partnerskolor är väletablerade, internationellt erkända och ackrediterade hos välkända nationella och internationella organ. ESL:s olika språkprogram inkluderar förlängd språkkurs, officiella språkexamina, work & study, praktik, volontärarbete och högre utbildning.

ESL – Språkutbildning Utomlands
I KORTHET

ESL erbjuder utbildningar i 23 språk i 250 städer runtom i hela Europa och Sydamerika. Med över 20 års erfarenhet av att organisera språkutbildning utomlands har företaget placerat tusentals studenter över hela världen, och därmed skapat starka lokala relationer.

ESL skräddarsyr språkutbildning för varje kund. Ett möte med en rådgivare på ESL är kostnadsfritt och utan förbindelse. 

Läs mer på esl.se