13.09.17

Tar plats med generositet

Tar plats med generositet

Mia Törnblom slog igenom med dunder och brak för tolv år sedan med boken Självkänsla nu!. Den finns i säkert vartannat svenskt hem och har lärt sina läsare mycket om den egna personlighetens värde. Då som nu arbetade hon med ledarskapsutbildningar men har till skillnad från många andra en bakgrund som missbrukare och stor egen erfarenhet av att arbeta med sin självkänsla.

– Jag träffar både enskilda  ledare och hela team, och något de alla har gemensamt är utmaningen att det är lätt att utgå från oss själva särskilt när vi är stressade. Då hinner vi inte påminna oss om att alla inte ser det jag ser, och det blir en utmaning att leda de som är olika oss. Därför är det viktigt att kartlägga sig själv. Det säger mycket om dig själv när du berättar vilka du tycker har fel och vad det väcker för känslor. Under utbildningen tittar vi också på oro eftersom det har kopplingar till irritation vilket kan vara svårt att se, säger Mia när vi träffas på hennes kontor en lugn fredagsförmiddag.

Kvällen innan har Mia, precis som varenda kväll i 20 år, ställt sig frågorna vad hon lärde sig av det som inte var så bra idag, vad som var bra idag, vad hon är glad för och vad hon vill ha hjälp med inför morgondagen. Den proceduren är ett av skälen till att hon har koll på sina egna styrkor och svagheter och hon poängterar att all självkännedom är färskvara. Hon jämför det med fysisk träning, lika lite kan du sluta med det och tro att du ska ha bra kondition resten av livet.

– Igår var jag trött, jag hade haft en fullspäckad dag som krävde närvaro vid tre olika tillfällen. Jag hade inget som oroade mig men jag påminde mig om att jag skulle vara närvarande idag också. Det är inte så länge som det har varit naturligt att lägga tid på reflektion. När jag började arbeta professionellt som ledarutvecklare 2001 var det en helt annan värld, men nu pratar man riktigt om att medarbetarna är det viktiga. Då var verksamheten ofta helt och hållet uppbyggd på det som producerades men generationerna som kommer kräver nåt helt annat av sina arbetsgivare och arbetsplatser, säger hon. Självkänsla, till skillnad från självförtroende, har ingenting med prestation att göra. Vad Mia betonar är att prestationer är viktiga, men att det är lika viktigt att du inte bedömer ditt värde som person på det du presterar. För att vara hållbar måste du ibland njuta av din prestation, och kan du det inte nu så kan du lära dig det.

Du har sagt nån gång att motgångar stärker oss, bör man medvetet utsätta sig för motgångar därför?

– Vi ska inte vara rädda för motgångar, men att skaffa motgångar för drivkraft behövs inte, livet suger regelbundet för de flesta. Det är svårt att vara människa, vi har förhoppningar, ambitioner och valda sanningar. Vi är med om sådant som formar oss. En viktig fråga är till exempel om man måste hinna med allt. Och vem bestämmer vad allt är? Många gånger ligger konsten i att välja bort något som är roligt, för att välja bort det trista är lätt och det har du antagligen redan gjort, säger Mia på sitt snabba, slagfärdiga och självklara sätt.

Att Mias arbete till stor del består i att kartlägga och coacha är inte någon slump. Redan när hon som 20-åring arbetade som nagelskulptris hade hon rollen som den som lyssnar. Människor är spännande, hur vi verkar mot varandra, våra relationer och kommunikation är hennes stora intresse.

Vad gäller relationer har jag slutat jämföra mig med andra människor. Det är oärligt att jämföra sig för ingen annan har ju samma förutsättningar som jag. Men jag tittar på andra, det är både utvecklande, inspirerande och lärorikt. Jag väljer att bli imponerad av andra människor. Men om jag skulle känna mig skör, vilket händer, så känner jag det och undviker vissa situationer. Det är inte då som jag går in och läser om hur fantastiska alla andra är och googlar mig själv det gör jag aldrig, ler Mia.

Såg du ditt värde även när du var på botten i ditt missbruk?

– Det är komplext, för själv föraktade jag mig, men om nån utifrån hade försökt kritisera mig försvarade jag mig reflexmässigt. Jag delade inte med mig av mitt självförakt. Har du starkt självförtroende men svag självkänsla så blir det så och jag kan knappt relatera till att inte ha självförtroende. Men jag har fått en ödmjukhet av att jag hade starka värderingar som jag körde över, det var anledningen till att mitt självförakt var så stort.

Något Mia kan och som har varit grunden för hennes framgång är att säga svåra saker så att de blir lätta att förstå. Hon samarbetar med en professor vid Oslo handelshögskola som forskar på maktens påverkan på ledarskap. Vad som händer med människor som får makt, vad händer när vi väljer, hur väljer vi. Hon har visat att det går att påverka personers sinnestillstånd innan en situation med en så enkel sak som att de får lösa korsord med negativa ord.

Att makt korrumperar känner man ju till, men 70 procent av människor som får makt påverkas negativt. Nu ska hon forska i fyra år på de som inte ändras. Att de fortfarande är samma människor är antagligen kopplat till värdegrunder. Du kan hitta dina egna genom att skriva ned 50 värderingar och varje dag stryka hälften tills du har tre kvar. Det kan vara kraftfullt, det kommer visa vad som är viktigt egentligen och det är inte alltid man är medveten om bilden av sig själv, berättar Mia.

Sedan Självkänsla nu! har Mia skrivit nio böcker till. Den senaste heter Ta plats med ansvar och generositet. Budskapet är att vi ska ta plats genom att ge utrymme till andra. Mia menar att vi inte får mindre utrymme bara för att någon annan får mer, ”det är inte en tårta som tar slut”.

– Det kanske är min fotbollsbakgrund, men det är ju inte en tävling. Jag har sällan sett andra som hot, solen räcker till alla.

Åker du aldrig på smällar?

– Jag har utvecklingspotential när det gäller att vara förtänksam. Jag är spontan och går på känsla vilket innebär att jag svarar ja till mer än jag borde för att jag är fylld av nåt fantastiskt jag har varit med om. Jag fattar fortfarande beslut som inte är så bra men jag får ett lättare liv tack vare att jag är fri från perfektionism. Jag har 100 procent närvaro i stunden, men skulle kunna lägga några extra varv på förberedelsen. Uppföljning är inte heller min starka sida, det är inte riktigt lika kul.

Glädjen är en drivkraft för Mia, och när hon behöver hjälp med något ber hon om det. Hon betonar att man inte måste kunna allt själv, och hon lär ut konsten att be om hjälp. I hennes bokskrivande blandat hon in förläggare och redaktör i tidigt skede, för jag slippa riskera att vara fel ute och för att få deras energi.

Hur är det att vara din kompis, vill de alltid ha dina kloka råd och ta dig som professionell?

– När jag inte jobbar så jobbar jag inte och de personer jag väljer att ha omkring mig privat ger mig minst lika mycket klokskap tillbaka. Att ställa smarta frågor till en kompis är viktigt men det är lika viktigt att prata om annat. En bra promenad ska innehålla både djup och yta, både Trump och ögonfransar.