10.07.17

Systrarna på Östermalm

Systrarna på Östermalm

Nuförtiden anses det ha hög social status att bo på Östermalm, och statistiskt sett borde du vara lyckligt lottad bara därför, i alla fall socialt och ekonomiskt. Här finns dessutom fantastiska restauranger, butiker och muséer. Arkitekturen är vacker och alldeles intill ligger Djurgården, denna megaträdgård som står oss alla fritt att njuta av. Men Östermalm är faktiskt ännu mycket bättre än så, även om inte alla känner till det. Här finns också en helt unik sjukvårdsmottagning, med urgamla anor och en hypermodern inställning till sjukvård och omsorg. Vi gick dit för att höra mer om dess historia och hur de egentligen arbetar.

En halv trappa ner på Tyskbagargatan 11 ligger den ganska anonyma Östermalms Sjukvårdsförening.

– När Östermalms Sjukvårdsförening startade 1899 fanns det otroligt många utsatta personer i Stockholm, även här på Östermalm. Några socialt medvetna och förmögna personer grundade därför fem föreningar för sjukvård till fattiga, nu är vi den enda som fortfarande aktivt arbetar med sjukvård. Dessutom testamenterade grundarna stora summor till en fond, pengar som har förvaltats väl och som vi årligen får stora utdelningar från, berättar verksamhetschefen Annika Strandell när vi sitter i personalens kök och dricker kaffe och äter bulle.

Per Wästberg, vars mamma Greta Wästberg var långårig styrelseledamot och ordförande i Sjukvårdsföreningen, har beskrivit slummen i sin bok ”Östermalm” från 1962, hur en familj med sex barn och en hund bodde i två små rum och kök, hur en ensam äldre dam med bruten lårbenshals fick hjälp att åka och bada en gång i månaden och som bara hade pengar till kaffe och medicin. Hur det bakom de vackra fasaderna bara fanns kallt vatten och svältande människor, liksom de som inte kunde gå ut eftersom de inte hade riktiga kläder.

När föreningen bildades var arbetet till stor del rent socialt och föreningens diakonissor delade ut mat till fattiga och lärde ut vikten av en god hygien. På 1980-talet började de stora förändringarna och man satsade mer på distriktssköterskornas vidareutbildning och började hålla kurser. Under 1990-talet anpassades verksamheten än mer till modern tid med utbildning i ämnen som läkemedel och smärtlindring, liksom förebyggande arbete att ta tillvara på det friska hos individen.

Man hör äldre människor prata om ”de underbara systrarna” som erbjuder såromläggning och annat, men nuförtiden är det distriktssköterskor som arbetar här, alltså sjuksköterskor med påbyggd utbildning för självständigt arbete med större ansvar. Förutom såromläggningen hjälper de till med suturtagning, rådgivning och blodtryckskontroller. Dessutom får de förskriva hjälpmedel och ge sprutor. Enda kravet för att bli medlem är att du ska bo eller arbeta inom någon av församlingarna Oscar, Hedvig eller Engelbrekt, numera oavsett ekonomisk situation.

– Vår yngsta medlem är född 1990 och den äldsta på 1910-talet och eftersom besöken inte kostar något för medlemmarna kan man komma så ofta man vill. Vi har inga restriktioner vilka material vi får använda, så en del patienter blir kostsamma för oss, men det är ju för våra medlemmar som vi finns. Av vår omsättning är en större del avkastning från förmögenheten och en mindre del är intäkter från kurser och behandlingar som till exempel fotvård och medicinsk yoga, fortsätter Annika.

Med oss i köket sitter Linda Hagbarth, som blev diagnosticerad med Parkinsons för fem år sedan när hon bara var 47 år gammal. Hon har just har fått mjuk massage, något hon tar två gånger i månaden. Det lugnar ned nerverna och minskar skakningarna.

– Jag hittade hit när jag sökte efter taktil massage på nätet. Just efter en behandling skakar jag ingenting, annars skakar jag hela tiden. Kunde jag få det tre gånger om dagen kanske jag inte skulle behöva medicin, säger Linda.

– Det är ju trolleri!

– Nej det är fysiologi, skrattar Linda. Jag är utbildad psykomotorisk terapeut så för mig var det naturligt att testa taktil massage. Oxytocin, hormonet som ger lugn och ro, stimuleras av beröring och eftersom Parkinson gör att man stirrar upp sig är det logiskt att mjuk kroppskontakt hjälper. Det är vattentäta skott mellan sjukvården och de komplementära åtgärderna, min neurolog diagnosticerar och medicinerar, men för att få ett bra liv är man ensam, fortsätter hon.

På sjukvårdsföreningen fanns inte tidigare någon erfarenhet av massage som behandling för Parkinsons, och det finns inte någon medicinskt bevisad koppling. Linda anade däremot att mjuk massage borde lugna även en Parkinsonskropp. Massagen betalar medlemmarna 300 kronor för, halva priset jämfört med andra ställen.

– Det gläder oss att vi får bekräftat att massagen är effektiv. Linda har lärt oss mycket och vi utnyttjar gärna vår möjlighet att vara snabbrörliga. Hos den traditionella vården är beslutsvägarna långa men om vi till exempel vill ha yoga behöver vi inte kontrollera med landstinget eller redovisa något, säger Annika.

Just nu är utmaningen seniorhälso- och livsstilsmottagningen för att bedriva folkhälsa med syfte att göra oss mindre sjuka.

– Enormt många har högt blodtryck bland annat på grund av stress och medicinerar därför. Både läkare och patienter vill hellre medicinera än att lägga om sin livsstil men vi vill ta tag i den egna förmågan att förändra. Det är inte för sent att börja träna i 80-årsåldern. Själv har jag artrosknän, om jag inte rör mig får jag ondare och ondare tills jag börjar stärka upp musklerna. Då slipper jag medicinerna. Läkaren jag gick till hade disputerat på knän, men hans råd var ändå att jag skulle vila. Sjukvården har kommit långt de senaste 20 åren även om etablissemanget tar tid att förändras, men senaste numret av Läkartidningen handlade bara om vikten av fysisk aktivitet, berättar Annika.

Vi får sällskap av fotvårdsterapeuten Inger Carlsson som tar en kortare paus i köket. Fotvård är extremt populärt, Inger är ständigt fullbokad.

– Jag får se alla olika typer av fötter, ofta med den gemensamma nämnaren att fötternas ägare inte ger dem den kärlek de behöver. Men man kan göra alla fötter finare med lite omvårdnad vilket ofta ger bättre livskvalitet, säger Inger.

Andra uppskattade tjänster och kurser är medicinsk qigong, hjärngympa, lättgympa och sömnskola. Den senare har varit eftertraktad av alla de som har problem med sömnen (det vill säga många) och målet är att lära sig hantera sin sömn på annat sätt än genom tabletter.

– Vi närmar oss också stress som större begrepp med en utbildning i mindfulness. Målet är skaffa sig kompetens innan man rasar iväg mot det höga blodtrycket. I dagens samhälle med flytande gränser mellan arbete och fritid är det svårt att hitta balansen, framförallt eftersom det premieras att jobba mycket, säger enhetschefen och distriktssköterskan Agneta Lewander.

Sedan gammalt är mottot på sjukvårdsföreningen att gå in där andra inte hjälper till, att vara pusselbiten som saknas. Behovet av vård om och omsorg verkar inte bli mindre trots social status, även om det ser annorlunda ut nu än för 100 år sedan.

 

 

 

Östermalmssjukvårdsförening

I KORTHET

Föreningen bildades 1899.

Just nu har föreningen 1764 medlemmar i alla åldrar.

Medlemsavgiften är 250 kr per år. 

Mottagningen har öppet för kostnadsfri drop in alla förmiddagar och en eftermiddag i veckan
och för tidsbokade besök samt kurser och grupper i olika ämnen på eftermiddagarna. 

För dem som inte har möjlighet att komma till mottagningen finns hembesök. 

I verksamheten arbetar fyra distriktssköterskor, en fotvårdsterapeut, två pensionerade distriktssköterskor som sköter gympan och några timanställda.