16.04.18

Öva upp din förmåga att tala – utan ord!

Öva upp din förmåga att tala  – utan ord!

Sociala mediers framfart har gjort att vi träffas mindre och vi blir allt sämre på det ”icke verbala språket” – ett språk som är minst lika viktigt som våra ord. Tappar vi förmågan äventyras våra relationer och förmågan att känna empati. Det menar KBT-terapeuten och relationsexperten Jacqueline Joo som råder till fler fysiska möten och mindre botox

Vad är icke verbal kommunikation?
– Allt vi förmedlar utan att använda ord. Det handlar om kroppsspråk, gester med händer och fötter, blickar och ögonkast – men framförallt handlar det om ansiktets mimik. Mimiken är extremt viktig för hur vi upplevs, och för hur vi upplever andra. Skrämmande många är omedvetna om hur deras känslor förmedlas i det tysta – och hur de läser av andra människors känslor.

Varför är det viktig att bli medveten?
– För att vi förmedlar våra känslor genom ansiktsmimiken.Kroppsspråket har det pratats mycket om och de flesta har hyfsat bra koll på sitt eget kroppsspråk, vi kan se vår kropp i dialog med andra men vi kan aldrig se vårt ansikte under ett samtal. För att bli medvetna om oss själva och vilka signaler som andra snappar upp om oss behöver vi kunskap om det.

Finns det studier på det här?
– Ja, den amerikanska professorn i psykologi, Paul Ekman, har gjort studier i 21 olika kulturer världen över som visar
att sju av våra grundkänslor –glädje, ledsenhet, rädsla, ilska, förakt, äckel, förvåning – har unika universella uttryck. Om
du är arg dras dina ögonbryn automatiskt ihop och du pressar samman läpparna.
I outvecklade länder som Papua Nya Guinea används till exempel samma grunduttryck som här i väst. När vi pratar med en person som utrycker ilska på det här ickeverbala
sättet men samtidigt pratar med glad röst – då reagerar vi starkt. Det känns som den personen döljer något eller ljuger.

Hur vet jag om min tysta kommunikation är bra eller inte?
– Det har du nog redan märkt. Om jag generaliserar så kan man säga att människor som lätt blir omtyckta – sådana som många instinktivt gillar – de har ofta bra koll på vad de förmedlar via sin icke verbala kommunikation. Det handlar inte om vad de säger utan om signalerna de sänder ut – sådant som vi inte alltid kan ta på.

Uppfattningen om oss påverkas alltså av vår ickeverbala kommunikation?
– Ja, absolut. Lättast har vi att gilla folk som känns trygga och genuina, de som ler mycket och inte skickar ut mixade signaler, och personer som är lika oss själva.

Är vi sämre på att läsa av varandra idag än för 20 år sedan?
– Ja, det skulle jag säga. Sociala mediers framfart har bidragit till att vi träffas mindre och därför blir vi allt sämre på att läsa av varandra. Ju mindre vi ses i verkligheten, desto mindre övar vi och då är risken att förmågan försämras. Det leder till att våra relationer blir ytligare och den psykiska hälsan påverkas negativt – för att kunna knyta an till andra människor måste vi mötas fysiskt. Skönhetsingrepp och botox är en annan orsak till att vi har svårare att läsa av varandra idag.

Botox, hur då?
– Botox läggs ofta längst ögonbrynen och munnen för att minska rynkor, områden som förstås är viktiga för vår icke verbala kommunikation. Om ansiktsmuskulaturen förlamas
så förändras förstås din mimik, du blir mindre uttrycksfull och kommer uppfattas som mer kall. Det här kan orsaka problem eftersom förmågan att känna och visa empati begränsas. Ser vi något ledsamt i en annan människas ansikte imiterar vi känslouttrycket automatiskt tack vare spegelneuronerna i hjärnan. Begränsar du din förmåga att imitera andra så har du svårare att förstå deras känslor.

Du hjälper företag att förbättra sina kundrelationer
– är icke verbal kommunikation användbart i affärssammanhang?
– Ja, i kundinteraktioner och försäljningssammanhang är
det viktigt att bygga förtroende genom att imitera såväl
den icke verbala kommunikationen som den verbala, genom att använda samma ton, tempo och volym.

Gäller samma sak i relations- och dejtingsammanhang?
– Nej, där ska du ha mest fokus på dig själv. Se till att du är trygg och bekväm i situationen, då får du ett öppet kroppsspråk och din icke verbala kommunikation kommer vara autentisk. Var dig själv, anpassa dig inte. Alla gillar att um-gås med folk som är trygga och bekväma med sig själva, det ger energi.

TEXT: Annika Munter | Foto: Jo Consulting