17.01.17

Lektioner i självhjälp

Lektioner i självhjälp

Varför är det smart med självmedkänsla, och hur kan du göra för att hantera jobbiga tankar och känslor? Dessa och många fler frågor vill Leone Milton och Marie Tomicic att du ska få svar på i boken ”Ta makten: för att det funkar”. Förutom att boken innehåller handfasta tips om hur du ska hantera och förstå dig själv finns också intervjuer med bland annat Zara Larsson, Jens Lapidus, Siavosh Derakhti, William Spetz och Kitty Jutbring hur de hanterar frågor om självkänsla, självförtroende, rädslor och ångest.

Leone Milton är journalist, författare och söderbo och vi ville höra mer om den första boken om psykisk ohälsa som faktiskt riktar sig till ungdomar.

Vem ska läsa den här boken?

– Vi har skrivit boken för tonåringar och unga vuxna, men det är mest föräldrar som köper den. Föräldrar som har läst den säger att alla barn borde läsa den, för det är inte alltid man som ung förstår nyttan av att förstå sig själv. Vi vill att ungdomar ska förstå vad som händer i hjärnan när man får en känsla av att bli ledsen eller arg.

Varför skrev du den här boken?

– Jag hade själv mycket problem med ätstörningar och depression i tonåren, men många av dem hade jag inte behövt ha om jag hade haft rätt kunskap. Som äldre har jag gått i terapi och pluggat sociologi och efter det förstår jag mycket som jag önskade att jag visste när jag var yngre. När jag insåg det, och samtidigt förstod att det inte finns några böcker om hur jag skulle göra för att må bättre kände jag att jag var tvungen att skriva om det.

Hur upplevde du dina tonår?

– Jag hade velat förstå vad som hände men jag förstod ingenting. Jag var helt maktlös och alltid bara på fel plats. Jag tappade fotfästet och ingen psykolog kunde förklara för mig vad som händer i hjärnan när man får ångest. De ville hjälpa mig men jag ville hjälpa mig själv. Jag tror att vi måste ha en grundläggande förståelse för hur vi funkar.

Finns det några särskilda psykiska problem som utmärker sig bland unga idag?

– Olika former av ätstörningar, dock inte anorexi som håller sig på samma nivå som tidigare, utan ortorexi och bulimi. Ortorexi, besatthet av att äta hälsosamt och träna mycket, uppmuntras också av samhället men det är mycket ångest förknippat med det. Stressen ökar liksom sömnproblemen, läkare skriver ut mer och mer sömntabletter till unga och barn. Självskadebeteendet ökar och depressioner av olika slag är vanliga.

Vad har ungdomar för förhållningssätt till psykisk ohälsa? 

– Det är inte så tabubelagt längre, och kanske pratas det för mycket om diagnoser, man slänger sig rätt lättvindigt med ord som ångest. Däremot finns det inte så många som pratar om hur man kan gör för att hantera rädsla och ångest på ett bra sätt.

Vad finns det för stöd för unga att få?

– Samhället skär ner på psykologer och skolkuratorer, däremot finns det många nischade frivilligorganisationer som du kan kontakta och som ger mycket bra hjälp. De böcker som finns är oftast bara riktade till tjejer, men vi har velat göra en bok riktad till alla unga.

Boken är inspirerad av ACT, vad är det?

– ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en utveckling av KBT (Kognitiv beteendeterapi). ACT handlar om att acceptera livet och att det är jobbigt ibland, att få ett sunt förhållande till tivolit runt omkring oss. Vi vill skriva om berättelsen om livet, det är inte alltid så perfekt som man kanske vill, men man behöver inte få panik om man mår dåligt. Dessutom vill vi vara förebyggande genom att uppmuntra läsaren att lära sig om sig själv i god tid för att kunna ta tag i problemen innan de bildas.

Vad ger ni för tips?

– Till exempel att försöka se om man omger sig med snälla eller dömande speglar. Både familj och vänner kan vara dömande, och att inse det är att komma en bra bit på vägen. Vi pratar också om jämförelsefällan. Sociala medier gör det lätt att jämföra sig med till synes perfekta kroppar, resor, kompisar och så vidare. Det är naturligt att jämföra sig, problemet blir när man lägger in värderingar. Måste man verkligen göra det? Vad händer när du börjar tänka på allt som är bra med dig istället för tvärtom?

Ni har en rad intervjuer med inspirerande personer, finns det någon röd tråd i deras berättelser?  

– Att det blir bättre. Tonårstiden var tuff för de flesta och det känns som att alla mådde dåligt då vilket på ett sätt är hoppfullt. Som ung lär man sig inte att stå ut, men det måste man för livet kommer aldrig bli perfekt, vilket många unga tror.

Vad kan man som närstående göra?

– Föräldrar måste hjälpa sina barn att ha en riktning i livet. Låt barnet bestämma sig och att det fokusera på några saker, ingen hinner allt. Man måste lära sig det som är viktigt på riktigt.