17.01.17

Fredrikshov har huserat såväl prinsessor som soldater

Fredrikshov har huserat såväl prinsessor som soldater

I en av de mest östliga delarna av Östermalm, bakom Oscarskyrkan, ligger Fredrikshovs slott. Nu är Fredrikshovs Slotts skola inrymd i byggnaderna men som namnet antyder har byggnaden ett ståndsmässigt förflutet. Stora delar av de ursprungliga byggnaderna är rivna men två hus finns kvar än idag.

Den södra byggnaden uppfördes på 1660-talet i något som då var stadens absoluta utkant, av arkitekt Jean de la Vallée. Denne har ritat en mängd kända byggnader i Stockholm och i övriga landet som fort-farande finns kvar, Riddarhuset och Hedvig Eleonora kyrka för att nämna några. Från början drev vinskänken Fredrik Hoff ett värdshus i Vallées hus, därav namnet Fredrikshov. Fredrik var son till Casten Hoff som drev värdshuset Castenhof på den plats där senare Skandinaviska Bankens palats byggdes vid Gustav Adolfs torg och som nu inrymmer Utrikesdepartementet och Dansmuseet.

1731 utökades huset med en ny huvudbyggnad mot Ulrikagatan, som dock aldrig blev riktigt fullbordad. Den ritades av Carl Hårleman, mannen som införde rokokon i Sverige men på ett ganska tidigt stadium i hans karriär, när han ännu inte riktigt hade mejslat fram sin svenska rokokostil. Uppdragsgivare var den krigsglade, maktgalne och tyskfödde kung Fredrik I som fick sin titel när hans gemål Ulrika Eleonora abdikerade från tronen. Bland de historiker som anser att Karl XII lönnmördades vid Fredriksten pekas Fredrik ofta ut som den som låg bakom det dödande skottet mot svågern. Vid den här tiden hade kungen, som av August Strindberg har kallats Sveriges sämste regent, avtvingats det mesta av sin makt tack vare den snabbt utvecklande parlamentarismen i Sverige. Sin tid tillbringade han istället mest med att jaga och uppvakta kvinnor och använde slottet under sina jaktutflykter på Djurgården innan han skänkte det till sin mätress Hedvig Taube. Deras kärleksförhållande inleddes när hon var en 16-årig hovfröken och han var 54 år. Att kungligheterna hade älskarinnor var inget ovanligt men det skandalösa här bestod i att förhållandet var seriöst och att paret fick flera barn. Stockholmarna chockerades och prästerståndet försökte på alla sätt att övertala kungen att bryta förbindelsen, men Fredrik höll fast vid sin Hedvig som han gjorde till riksgrevinna, tills hennes död vid 30 års ålder. Kärleksförhållandet utnyttjades av de politiska motståndarna som kunde hota med att göra skandal av det om han inte godkände deras önskemål.

Mellan 1772 och 1774 tillkom en flygel till slottet, ritad av arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz, på uppdrag av änkedrottning Lovisa Ulrika, änka efter kung Adolf Fredrik. Lovisa Ulrika trivdes inte alls med den förlorade makten som änkedrottningstiteln innebar och försökte övertala sin son kung Gustav III att få bibehålla makten i egenskap av hans överordnade. När han vägrade inleddes den stora brytningen mellan dem, som sedermera ledde till att de inte sågs förrän på hennes dödsbädd. Hon flyttade motvilligt till Fredrikshov från Kungliga slottet och levde där ensam med sitt och sin dotter Sofia Albertinas hov. Kanske skulle hon ha blivit gladare om hon vetat att två gator runt slottet kom att uppkallas efter henne.

Efter hennes död 1782 var Fredrikshovs storhetstid slut. Under några år, innan hon flyttade till Arvfurstens palats, residerade Sofia Albertina där, och senare användes det som fängelse för arresterade medlemmar av Anjalaförbundet, den sammansvärjning av finländska och svenska adliga officerare riktad mot kung Gustav III under dennes ryska krig. Under större delen av 1800-talet var byggnaden kasern för Svea Livgarde. Från 1912 användes Fredrikshov av Arméns intendenturförråd och som kasern för 1:a intendenturkompaniet. Den kungliga inredningen fraktades bort, varav en del har kommit till användning på annat håll, till exempel de gamla ekgolven finns nu på Haga slott. Huvudbyggnaden revs 1895 för att ge plats åt nya gator, och den framväxande stadsdelen Östermalm, endast en flygel återstår nu. Sedan 1993 ligger friskolan Fredrikshovs Slotts skola i byggnaden.

Fredrikshovs slott är byggnadsminnesförklarat av Länsstyrelsen.