13.08.18

Buddhisterna i Villa Baggås

Buddhisterna i Villa Baggås

På en hög kulle ovanför Neglingeviken tronar det pampiga stenhuset Villa Baggås. Ett hus som genom åren haft många olika skepnader men som idag inhyser den buddhistiska föreningen SSGI, Svenska Soka Gakkai International. Vi besökte huset en söndag när buddhisterna hade möte för att få veta mer om deras livsfilosofi, hur det kom sig att de hamnade i Saltsjöbaden och varför de chantar ”Nam-myoho-renge-kyo”.

En efter en droppar buddhisterna in i meditationsrummet med de stora orientaliska mattorna. Slår sig ned på någon av stolarna som står i prydliga rader och slår ihop sina handflator. Vissa med radband där de gnider kulorna mellan handflatorna för att underlätta meditationen. Unisont chantar de (ljudligt upprepar) ”Nam-myoho-renge-kyo” för att uttrycka sin tro på Lotussutran, som är den högsta läran hos den första omnämnda Buddan, Siddhartha. Meditationen är aktiv och ljudet från de 60-tal buddhisterna som är här idag är vibrerande och mäktigt.
– Alla chantar för olika saker som rör ens liv. Det kan vara alltifrån jobb till hälsa, för sin egen lycka eller andras lycka. Genom att chanta vill man övervinna de negativa krafterna som kommer inifrån till något positivt. Chantingen fungerar som en slags katalysator för att få fram sitt högre livstillstånd, förklarar Fredrik Hultman, ordförande för SSGI, för mig när vi innan meditationen sitter och samtalar i ett intilliggande rum.

Fredrik själv chantade bort sin anorexi som han hade utvecklat under 80-talet. En sjukdom som började med en diet men slutade i självsvält. Under fyra års tid var Fredrik fast i vad han kallar för ett ”rent helvete”. Han vägde 50 kilo och allt kretsade kring mat. Vad han kunde äta och inte kunde äta. Han blev allt olyckligare och drog sig mer och mer undan sin familj och sina vänner. Under denna tid pluggade han ekonomi på Stockholms universitet och en kursare som var buddhist hade sett hur dåligt han mådde och bjöd hem Fredrik för att chanta med honom.

– Jag var intresserad av buddhismen på ett intellektuellt plan så jag följde med honom hem. Vi satte oss på mattan i hans vardagsrum och han sa till mig: ”Chanta nu ordentligt för det du verkligen tror att du inte kan förändra.” För mig var det att ta mig ur anorexin. Fredrik märkte snabbt att det gjorde honom glad att chanta och att han genom meditationen för en stund kunde släppa sitt destruktiva tankesätt.
– Det var som att en inre kraft sa till mig att jag skulle fortsätta chanta för att kunna ta mig ur anorexin. Och med tiden lyckades jag med hjälp av att chanta att ta mig ur sjukdomen.

Att chanta är kärnan i Nichiren Daishonin-buddhismen, som är den formen av buddhism som SGI praktiserar. Kortfattat är det en dynamisk vardagsfilosofi som handlar om att bygga upp sin inre styrka som gör det möjligt för varje individ att ta ansvar för sitt liv och bidra till en bättre värld.
– Buddhismen är en harmonilära där alla har en viktig roll. Målet med SGI är att harmonisera med alla olikheter hos olika människor och inom sig själv, säger Fredrik.

Soka Gakkai grundades på 1930-talet i Japan och baseras på den japanska prästen Nichiren Daishonins läror från 1200-talet och hans tolkning av Lotus Sutran. Till Sverige kom den på 60-talet då de första personerna som praktiserade Nichiren Daishonin-buddhismen kom hit. Idag är SGI förmodligen världens största aktiva buddistiska organisation med 12 miljoner medlemmar varav 750 i Sverige.
– SGI har ett stort internationellt samarbete där vi jobbar för fred, kultur och utbildning. Att få bort kärnvapen är vår största hjärtefråga och vi har en utställning som rönt stor uppmärksamhet som turnerar världen runt. Just denna söndag är Fredrik och de övriga buddhisterna oerhört stolta och glada över att en av deras samarbetspartners ICAN, en internationell anti-kärnvapenkoalition, fått Nobels Fredspris för deras arbete med att visa på farorna med kärnvapen och kampen för att nå ett internationellt kärnvapenförbud.
– Kärnvapen utgör ett så stort hot och förtryck mot alla människor och idag finns det forskning om vad de humanitära konsekvenserna blir av en kärnvapenexplosion. Det fanns det inte när jag växte upp, då var bara kärnvapen ett hot, säger Fredrik.

Till Villa Baggås kom buddhisterna i SSGI år 1989. Vid den tiden hade organisationen växt och de letade efter en plats där de både kunde ha sina möten och ta emot SGIs president Daisaku Ikedas som skulle besöka Sverige. Så dök Villa Baggås upp. SSGI köpte villan och ceremonin mellan president Daisaku Ikedas och Kungen och Drottningen samt dåvarande statsminister Ingvar Carlsson kunde äga rum. Sedan dess är Villa Baggås ett buddhistiskt centrum.
– Andra grupper och föreningar som verkar för fred, kultur och utbildning får gärna använda villan. Vi vill inte att det här ska vara ett hus som står tomt, och både Läkare mot kärnvapen och Saltsjöbadens musikvänner brukar vara här.

Med stor glädje och entusiasm visar Fredrik runt i det cirka 1 000 kvadratmeter stora huset. Vi stegar över knarrande fiskbensparkett och på väggarna hänger fotografier på stora personer som betytt mycket inom Nichiren Daishonin-buddhismen. Huset byggdes 1909-1910 som ett sommarställe till Generalkonsul Olof Söderberg, som hade sin lägenhet på Östermalm. Efter Söderbergs tid har Villa Baggås haft många olika skepnader. Privatfamiljer har bott i huset och innan SGI köpte det tillhörde huset Levi Petrusstiftelsen som drev ett behandlingshem för missbrukande kvinnor.
– Huset var riktigt nedgånget när vi tog över och vi har lagt ett stort arbete på att reparera det, berättar Fredrik.

Meditationen har klingat och mötet om ICAN och deras kamp mot kärnvapen slutat. De som inte hann hälsa på varandra innan chantingen gör det nu. Det är kära återseenden och varma kramar. Medlemmarna är i olika åldrar med olika nationaliteter och bakgrunder. Med ett muntert sorl lämnar de meditationsrummet för nedervåningens generösa fika.
– För oss är mötena ett sätt att stötta varandra i vår buddhistiska praktik men det sociala är också viktigt, säger Fredrik innan han med ett stort leende försvinner bort för att slå sig ned med sina vänner över en kopp kaffe och pratstund. ✤

ska%cc%88rmavbild-2018-08-13-kl-11-06-43

Villa Baggås

 

 

TEXT och foto: Frida lenholm